phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Thơ-Văn

 • Thương nhau Thương nhau
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Thương nhau mang đến tiếng cườiGiữ trọn Nhân Nghĩa, đất trời hân hoan

 • Phật Phật
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  Phật đâu đo đắn lòng ngườiPhật đâu yêu, ghét để rồi van xin

 • Ba năm nhập thất Ba năm nhập thất
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Bài thơ Đường Luật “thất ngôn bát thập cú” này, dành để trân tặng, quý tặng chư vị đạo hữu, thân hữu, thi hữu, văn hữu, bằng hữu… như một lời tri tạ, bỏ bút trước khi ẩn tích – từ ngày 16, tháng giêng, Đinh Dậu, 2017 đến ngày 16, tháng giêng, Canh Tý, 2020

 • Bài học từ hoa hồng kiêu hãnh Bài học từ hoa hồng kiêu hãnh
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Đừng nên vội đánh giá một người bạn mới gặp hay tiếp xúc lần đầu tiên, hãy nhìn vào những gì người ấy đã làm và quá trình họ thực hiện điều đó.

 • Năm Dậu nói chuyện Gà Năm Dậu nói chuyện Gà
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Xuân Đinh Dậu sắp đến, chúng ta thử ngồi lại xem về hình tượng con gà trong lĩnh vực văn học, dân gian và ngay cả những truyền thống của các nền văn hóa khác.

 • Sống trong hiện tại Sống trong hiện tại
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Hôm qua là giấc mộng và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao?

 • Mùa dâng y Mùa dâng y
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Lễ dâng y Kathina được tổ chức hằng năm ở mỗi chùa vào ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch

 • 7 pháp phi thưởng của Bồ Tát 7 pháp phi thưởng của Bồ Tát
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Nếu ai thiện chí tâm lành Nguyện làm Bồ tát tử sanh xa rời Mau tu thập độ thoát đời Đến nơi tịch tịnh theo lời thánh nhân.

 • Đãnh lễ Tam Bảo Đãnh lễ Tam Bảo
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Cúi lạy Phật chấp tay lên trán Buông bỏ buồn chán nãn trong tâm Hạ người cúi xuống vừa tầm Dạy ta bài học buông mầm tham lam.

 • Quán ngũ uẩn Quán ngũ uẩn
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Mười điều quán tưởng nói ra Để hay ngũ uẩn làm ta luân hồi Chú tâm mà quán ai ôi Làm theo chân lý thì thôi não phiền.

Lên đầu trang