phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 G

 • Giải về cõi trời Giải về cõi trời
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Biên soạn tập sách: “Giải về Cõi Trời” này, tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn.

 • Giải về kiếp Giải về kiếp
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Khoảng thời gian trụ rất lâu gọi là kappa (kiếp), là tên của tuổi thọ trái đất, hoặc là tên tuổi thọ cõi không gian (okāsa loka).

 • Giải về bạn Giải về bạn
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Thân cận bạn lành hoặc thân thiết với phước lành chắc hẳn bạn lành hoặc phước lành ấy sẽ làm cho ta thấm nhuần đạo đức, từ từ thâm nhập những đức lành tánh tốt cho ngay trong khi còn tại tiền nầy, đúng như câu: “Thân cận thiện hữu, thí như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận”.

 • Giáo trình Thanh Tịnh Đạo Giáo trình Thanh Tịnh Đạo
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Giáo trình này là bản tóm lược những nội dung thiết yếu nhằm định hướng căn bản cho sinh viên Phật học năm 3, khóa 7 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

 • Giáo trình Phật học Giáo trình Phật học
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” quý độc giả đang cầm trên tay là được biên dịch qua tiếng Việt từ quyển “Buddhism Course” của tác giả Chan Khoon San. Tác giả đã cho phép và có mong muốn tôi biên dịch quyển sách này ra tiếng Việt và phát hành cho những đối tượng độc giả người Việt khác nhau.

 • Giải mã kinh niệm xứ Giải mã kinh niệm xứ
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Nhằm làm rõ hơn ý nghĩa trợ đạo, giúp giải thoát phiền não, chứng ngộ Niết Bàn của Diệu Pháp Chánh Niệm -Bốn Niệm Xứ, bản giải mã Kinh Niệm Xứ này sẽ giải thích, chứng minh và trả lời các câu hỏi sau đây:

 • Giải mã hệ thống Pháp nhân duyên Giải mã hệ thống Pháp nhân duyên
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Thứ nhất, vận dụng chính những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giải mã hệ thống pháp Nhân Duyên. Thứ hai, bản giải mã này căn cứ trên Phương pháp luận nghiên cứu khách quan khoa học trong việc phân cấp thứ tự các tài liệu, kinh văn.

 • Gia đình ngày nay - Tỳ Khưu Thiện Minh dịch Gia đình ngày nay - Tỳ Khưu Thiện Minh dịch
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  - Nguyên tác: Family day by day- Tác giả: Phrabhavanaviriyakhun- Dịch giả: Tỳ khưu Thiện Minh

Lên đầu trang