phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 D

  • Di huấn tối hậu của Đức Phật Di huấn tối hậu của Đức Phật
    Ngày đăng tin: 7 tháng trước

    Xuất tam thiền Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền Ngài nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, và tức khắc sau đó Đức Phật cuối cùng nhập diệt.

Lên đầu trang