phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 C

 • Cấp Cô Độc - Kinh Từ Bi Cấp Cô Độc - Kinh Từ Bi
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Người sáng lập ngôi chùa Jetavanārāma (Kỳ Viên Tịnh Xá) tại thành Savatthi (Xá Vệ) là Ông Anātha Pindika (Cấp Cô Độc). Ông là một vị thương gia giàu có muôn hộ.

 • Con đường giải thoát Con đường giải thoát
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Cũng như tập “Luân Lý Phật Giáo và Xã Hội” đã trích dịch trong quyển “Giáo Lý Của Đức Phật” của một triết gia người Tích Lan, Đại Đức Walpola Rahula, tập “Con Đường Giải Thoát” này là phần thứ nhì, ấn tống vào ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật (Vesak thứ 2509) nhằm rằm tháng tư năm Ất Tỵ (15.05.56).

 • Chú giải Bổn sanh kinh Chú giải Bổn sanh kinh
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  Một hôm, vào ngày rằm, Đức Bồ tát thọ bát quan trai giới (uposathasīla). Ngài có ý định thuyết pháp, bèn cho bố cáo tựu hội quần chúng tại hoàng điện, Ngài phán rằng: Này! Hỡi các nhân dân! Trẫm sẽ thuyết một ít pháp đáng sợ, một ít pháp không đáng lo, các ngươi hãy chú tâm và thành kính nghe.

 • Cấp Cô Độc - khuyến dụ kinh Cấp Cô Độc - khuyến dụ kinh
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Bài kinh này dạy chúng ta phải học tập kỹ càng rồi trong mỗi đêm, sau khi ngồi thiền, nhứt là trong cơn bệnh nặng, chú tâm quán tưởng “10 phép luyện tập”, hẳn sẽ thấy phát tâm phỉ lạc, có thể làm cho bệnh hoạn được thuyên giảm, mà nếu phải chết, nhất định sẽ thọ sanh trong nhàn cảnh.

 • Cư sĩ vấn đáp Cư sĩ vấn đáp
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Hỏi đáp

 • Cư sĩ thực hành Cư sĩ thực hành
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Quyển kinh này Bần tăng trích lục trong quyển “Gihipatipatti” của Đại đức Vimalappañña, quyển “The Mior of the Dhamma” của Đại đức Narada và trong kinh Paritta,

 • Chuyện ngạ quỷ Chuyện ngạ quỷ
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Ở đây bần tăng chỉ giải sơ về cảnh Ngạ quỉ thôi, vì nhận thấy có nhiều người hiếu thảo hay làm phước mong cầu cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu thoát. Vì vậy mà có người mướn tụng tạng, làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, làm dấu phướn, nhà minh khí, kho lầu. Việc làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng.

 • Chánh giác tông Chánh giác tông
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp ba-la-mật của một vị Phật Tổ khác thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn.

 • Có Bấy Nhiêu Đó Thôi Có Bấy Nhiêu Đó Thôi
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Trong hơn hai trăm bài cảm niệm gởi về từ khắp nơi, có nhiều bài nhắc đến một câu Ngài Kim Triệu thường nói: “Có bấy nhiêu đó thôi.” Hầu hết hành giả tu tập các khóa thiền tích cực của Ngài đều đã từng nghe những chữ quen thuộc này được Ngài thốt ra ở nhiều trường hợp khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa giống nhau.

 • Chìa khoá sống giản dị - Tác giả: Lại Thế Luyện Chìa khoá sống giản dị - Tác giả: Lại Thế Luyện
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Ngày nào còn sống, chắc chắn chúng ta vẫn còn băn khoăn về cách sống, về ý nghĩa cuộc sống của mình. Phải chăng, càng đối diện với những phức tạp, phiền toái, đau khổ và bề trái cuộc sống, con người càng khát khao được sống một cuộc sống giản dị, thanh thản hơn, có ý nghĩa hơn?

Lên đầu trang