phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 B

 • 32 thể trược 32 thể trược
  Ngày đăng tin: 3 tháng trước

  32 thể trược

 • Bồ tát đạo và mười pháp ba-la-mật Bồ tát đạo và mười pháp ba-la-mật
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Ta cũng nên nổ-lực tích-cự lập công bồi đức để tạo sự an-lành cho ta và cho kẻ khác. Và ta cũng nên chọn lấy lý-tưởng phục-vụ cao cả và toàn thiện để làm mục-phiêu cho đời sống ta.

 • Bản chất đời sống Bản chất đời sống
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Trong tập kinh nhỏ bé này gồm có hai phần. Phần đầu do vị Đại Đức ở Mã Lai viết, phần thứ hai do vị Đại Đức ở Tích Lan viết. Cả hai đều hướng về hạnh phúc của con người, tuy là hai đường lối có phần khác nhau.

 • Bốn con rắn Bốn con rắn
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Trong truyện ngụ ngôn kể trên, ông vua tượng trưng cho Nghiệp. Tên trộm là chúng sanh. Bốn con rắn tượng trưng bốn yếu tố (tứ đại) cấu thành thành phần vật chất của con người.

 • Bồ tát đản sanh, thành đạo và Phật nhập Niết bàn Bồ tát đản sanh, thành đạo và Phật nhập Niết bàn
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Nhân dịp nầy, tôi xin thành kính thắp nén hương lòng, long trọng lật lại từng trang lịch sử và xin mượn những giòng chữ kém sắc sảo cũng như lời văn kém điêu luyện ghi lại đây ba đoạn đời của đức Giáo chủ có tánh cách liên quan mật thiết với ngày rằm tháng tư; gọi là để tỏ tất lòng tri ân Tam Bảo.

 • Bát thánh đạo Bát thánh đạo
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  “Bát Thánh đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con đường không thẳng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người.

 • 38 Pháp Hạnh Phúc 38 Pháp Hạnh Phúc
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Giảng giải bài Hạnh phúc kinh

 • Bồ tát khổ hạnh Bồ tát khổ hạnh
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Bồ tát Sĩ Đạt Ta cũng thế, trong 6 năm khổ hạnh, Ngài từng thực nghiệm theo đủ phương cách của tà thuyết ngoại đạo, nào cữ ăn nhịn đói, khỏa thân ép xác đủ cách, rốt cuộc chỉ còn da bọc xương luống công vô ích...

 • Ba trụ thiền - Thiền sư Philip Kapleau Ba trụ thiền - Thiền sư Philip Kapleau
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Giáo lý - Tu tập - Giác ngộ

 • Bạn và các vấn nạn trong đời sống hiện nay Bạn và các vấn nạn trong đời sống hiện nay
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  - Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda -Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc

Lên đầu trang