phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 A-Ă-Â

 • Ân đức Pháp bảo và Tăng bảo Ân đức Pháp bảo và Tăng bảo
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Vấn: Tiếng nói “Pháp” (Dhamma) có ý nghĩa ra sao? Và có ân đức như thế nào?

 • Ân đức Phật bảo Ân đức Phật bảo
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Một lẽ nữa, với các hàng Phật tử phát tâm trong sạch muốn thực hành pháp “Niệm Phật” là một pháp thiền định quí trọng mà chúng tôi đã đề cập đến trong quyển “Tam Niệm”, quyển sách nhỏ này sẽ giúp thêm tài liệu cần ích, hầu giúp các vị ấy tri tỏ thêm các ân đức của Phật tùy theo danh hiệu mà mình đã chọn làm đề niệm niệm.

 • A STUDY OF WISDOM A STUDY OF WISDOM
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  A STUDY OF WISDOM (PAÑÑĀ) IN THE BUDDHIST TEXTS AND ITS APPLICATION TO THE PRESENT SOCIETY By Ven. Javana – Huỳnh Minh Tánh

Lên đầu trang