" />
phatgiaonguyenthuy.com
xuan2017

 Thư viện PGNT

 • Ấn tống sách Toàn tập Trưởng lão Hộ Tông. Ấn tống sách Toàn tập Trưởng lão Hộ Tông.
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Toàn tập Trưởng lão Hộ Tông. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Ấn tống sách của Dịch giả Lê Kim Kha Ấn tống sách của Dịch giả Lê Kim Kha
  Ngày đăng tin: 3 tháng trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Dịch giả Lê Kim Kha có ấn tống sách. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Thông báo về việc Sưu tầm thêm tư liệu và hình ảnh HT Hộ Tông. Thông báo về việc Sưu tầm thêm tư liệu và hình ảnh HT Hộ Tông.
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Chúng tôi dự kiến sẽ xuất bản quyển Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông, thành viên sáng lập Phật giáo Nguyên Thủy hệ phái Nam tông Kinh Việt Nam. Để giúp cho tư liệu đầy đủ và phong phú, kính mong chư Tăng, Ni và Phật tử trong nước và hải ngoại có những tư liệu liên quan đến HT Hộ Tông xin quý vị gửi về địa chỉ: Tu nữ Quang Kiến, chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức,TPHCM

 • Danh sách thí chủ hùn phước Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông Danh sách thí chủ hùn phước Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Sau khi đăng thư ngỏ về việc Ủng hộ kinh phí ấn tống tác phẩm Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức tăng và quý vị Phật tử. Ban Ấn tống rất cám ơn sự ủng hộ của chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và quý vị độc giả xa gần.

 • Thư ngỏ Thư ngỏ
  Ngày đăng tin: 6 tháng trước

  V/v Ủng hộ kinh phí ấn tống tác phẩm Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông.

 • Toát yếu Vô tỷ pháp của Đức Phật. Toát yếu Vô tỷ pháp của Đức Phật.
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách: Toát yếu Vô tỷ pháp của Đức Phật. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Ấn tống sách Giáo trình Siêu lý tiểu học Ấn tống sách Giáo trình Siêu lý tiểu học
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách: Ấn tống sách Giáo trình Siêu lý tiểu học. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Án tống sách Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn Án tống sách Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách: Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm Ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

 • Danh sách Thí chủ ủng hộ kinh phí ấn tống tác phẩm Toàn tập Hòa thượng Bửu Chơn. Danh sách Thí chủ ủng hộ kinh phí ấn tống tác phẩm Toàn tập Hòa thượng Bửu Chơn.
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành xong bản thảo quyển Toàn tập Trưởng lão Hòa Thượng Bửu Chơn và đang trong giai đoạn xin giấy phép in ấn. Sách dày gần 1000 trang, khổ A4, bìa cứng in 4 màu, giá thành 200.000 vnđ/quyển, dự kiến in 500 quyển (tổng kinh phí 100 triệu vnđ).

Lên đầu trang