" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Q-R-S-T

 • Theo dấu chân xưa - Tập 2 Theo dấu chân xưa - Tập 2
  Ngày đăng tin: 1 tháng trước

  “Theo dấu chân xưa” là bộ sách bỏ túi gồm các bài pháp được thuyết pháp ở nhiều đạo tràng khác nhau của Tỳ khưu Thiện Minh do Tu nữ Quang Duyên, Tu nữ Quang Kiến và Phật tử Quang Đức ghi lại.

 • Trên đường hoằng Pháp-II Trên đường hoằng Pháp-II
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Nhân ngày rằm tháng bảy Kỷ Dậu (27-8-1969) toàn thể Phật tử hội viên Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam ấn tống quyền “Trên Đường Hoằng Pháp” phần II, nhằm tạo một Pháp thí cao thượng.

 • Tái sanh Tái sanh
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Danh từ “Tái Sanh” chỉ rõ là sanh trở lại, trở lại trong ba giới, bốn loài, sáu nẻo, thiết tưởng là danh từ đúng lý và đúng nghĩa của Giáo lý nhà Phật hơn. Trong những trang sau đây Đại Đức NARADA sẽ chỉ rõ cho ta thế nào là tái sanh

 • Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh trong kiếp hiện tại. Tứ Vô Lượng Tâm có khả năng biến đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh.

 • Trầm luân Trầm luân
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Tôi xin giới thiệu cuốn The Four Cankers trong đó Đại Đức T.H. Perera đã trình bày rõ ràng những nguyên nhân lôi cuốn chúng sanh đắm chìm trong biển khổ TRẦM LUÂN, điều mà hầu hết chúng ta đang thắc mắc, tìm kiếm.

 • Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát hay để bát hội Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát hay để bát hội
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Theo tập quán cổ truyền của Phật giáo Nguyên Thủy, từ xưa đến nay đã trải qua Phật lịch 2547 cũng vẫn còn lưu truyền mãi, rất tốt đẹp như cách đi bát và đặt bát của chư Tăng, Phật tử Phật giáo hệ phái Nam tông.

 • Thuyết vô ngã của Đức Phật Thuyết vô ngã của Đức Phật
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Những hình thể tôi thấy bằng mắt, những thinh âm tôi nghe bằng tai, những mùi tôi ngửi bằng mũi, những vị tôi nếm bằng lưỡi, những vật tôi đụng chạm bằng xác thân, không có gì tương quan với chính “tôi”.

 • Thành kiến-ngã chấp Thành kiến-ngã chấp
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Nhận thấy những tài liệu sưu tập về “Thành Kiến Ngã Chấp” của bà G.Constant Lounsbery, chủ tịch hội người bạn của Phật Giáo tại Paris, đã in trong tạp chí “Tư tưởng Phật Giáo” rất hữu ích cho người học Phật, nên chúng tôi mạn phép in ra Việt ngữ cống hiến cho đồng bào Phật tử để chiêm nghiệm tính chất giả tạo của cái Ta, hầu mạnh tiến trên đường diệt khổ.

 • Tập tục Phật giáo trong đời sống hằng ngày Tập tục Phật giáo trong đời sống hằng ngày
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Trong hầu hết các tôn giáo đều có những nghi thức, những buổi lễ để cho người tín đồ thực hành. Các nghi thức ấy nghiêng nhiều về phần tình cảm. Tuy nhiên ta phải thận trọng, không nên để quá thiên về cung cách bề ngoài, vì như thế có thể bị phần cảm xúc lấn át, ám ảnh và lôi cuốn vào nguy tai có thể trở thành nạn nhân của sự lãng mạn yếu mềm.

 • Thập nhị nhân duyên Thập nhị nhân duyên
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Pháp “Tùy Thuộc-Phát Sanh” (Paṭicca-Samuppāda), hay Thập Nhị Nhân Duyên, là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Trong khuôn khổ một quyển sách nhỏ, chúng ta không thể nghiên cứu kỹ lưỡng và dông dài một giáo lý vừa sâu sắc vừa thâm diệu như vậy. Đây chỉ là một cố gắng để trình bày rõ ràng phần nòng cốt của pháp “Tùy Thuộc-Phát Sanh”, căn cứ trên lời dạy của Đức Phật.

Lên đầu trang