" />
phatgiaonguyenthuy.com
xuan2017

 M-N-O-P

 • Phật ngôn 2 Phật ngôn 2
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Chúng tôi trích yếu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả xem nghiệm sẽ thấy tinh thần thư thái an vui để cởi mở nghiệp báo đau khổ từ lâu của cuộc đời giả tạm.

 • Pháp trich yếu trong Thanh tịnh đạo Pháp trich yếu trong Thanh tịnh đạo
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Những pháp cần ghi nhớ thực hành để tiến hóa thêm Kinh Cullappaññāsaka khandhasaṃyutta sanyuttanikāyakhandhavāravagga (Tam Tạng quyển 17, trang 23) có giải rằng:

 • Phật ngôn Phật ngôn
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Trong “Pháp cú kinh Pāli” (Dhammapada), chúng tôi chọn lọc và trích dịch những câu nói ngắn gọn, ý nghĩa sâu xa của Đức Phật để cởi mở nghiệp báo cho chúng sanh, đưa họ đến bờ kia hoàn toàn an lạc.

 • Phật giáo (chính lời Phật thuyết) Phật giáo (chính lời Phật thuyết)
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Vấn: Bạch Phật, trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo, học thuyết, triết luận, môn phái được diễn tả một cách văn hoa phong phú làm cho các tín đồ nhờ vực hoang mang, không biết chủ trương nào đúng chơn lý, đáng tin cậy.

 • Phép chánh định Phép chánh định
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Chánh định là một Phương pháp tu tâm trọng yếu, khiến cho giới được trong sạch, cho tuệ được thanh cao. Sự trì giới rất cần thiết cho thân và khẩu, để lánh xa nghiệp dữ. Song, nếu không nhờ năng lực thiền định thì phẩm hạnh phải bợn nhơ, trí tuệ cũng không sao phát triển được.

 • Nguyện vọng cao nhất của con người Nguyện vọng cao nhất của con người
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Tóm lại, cái vui phát sanh do sự hỗn hợp cảnh, vật, người và phiền não toàn là cái vui về thế tục hay cái vui tạp nhạp.

 • Phật ngôn trích dịch Phật ngôn trích dịch
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Quyển kinh này, trích ở các chơn kinh phiên dịch ra, kể từ Thái tử Sĩ-Đạt-Ta xuất gia tu hành, cho đến khi Ngài đắc quả Phật hiệu là Thích-Ca-Mâu-Ni, rồi Ngài trở về mở đạo, thuyết pháp 45 năm, dạy chúng sanh tu hành vô số kể.

 • Phật giáo đại cương Phật giáo đại cương
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Nhớ đến đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Phật đối với tất cả mọi loài sinh vật, chúng tôi tuy tài hèn sức kém soạn lục quyển ‘Phật giáo đại cương’ đây, để kỷ niệm Phật nhập Niết-bàn ngày rằm tháng tư này (24-5-56) và cung kính hoan hô Phật giáo được thịnh hành đến hôm nay (2.500 năm).

 • Nền tảng Phật giáo Nền tảng Phật giáo
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Quyển kinh này được chỉ danh là “Nền Tảng Phật Giáo” vì là 3 nền tảng quan trọng trong Phật giáo: nền tảng thứ

 • Nhựt hành của người tại gia tu Phật Nhựt hành của người tại gia tu Phật
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Quyển kinh này đã diễn ra quốc âm rồi, nay tái bản lại, có duyệt chánh và thêm pháp trích lục trong các kinh, nhất là hạnh phúc kinh (maṅgalasūtra).

Lên đầu trang