" />
phatgiaonguyenthuy.com
xuan2017

 I-J-K-L

 • Kinh tụng chư tăng Kinh tụng chư tăng
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Kinh tụng nhật hành và các buổi lễ

 • Lễ bái Tam bảo Lễ bái Tam bảo
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Kinh tụng

 • Lịch sử Phật Pháp Lịch sử Phật Pháp
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Thuở ấy cũng đã có ba mặt đạo, như đạo Tri-vê-đa (Triveda) mà người Bà-la-môn phần đông hoan nghênh và đạo Je-ná (Jena) của người ngoại đạo. Thuở Phật còn tại thế những người tu Phật chỉ lấy Tam qui (Phật Pháp Tăng) làm gốc.

 • Luật xuất gia tóm tắt - Quyển hạ Luật xuất gia tóm tắt - Quyển hạ
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Tứ thanh tịnh giới

 • Luật xuất gia tóm tắt - Quyển thượng Luật xuất gia tóm tắt - Quyển thượng
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Người thông hiểu giới luật ví như cha mẹ, như nơi nương nhờ của tất cả hạng người tín ngưỡng Phật pháp. Những người đã thọ Sa di¸ hoặc Tỳ khưu giới thực hành theo điều trọng và điều khinh và biết rõ nơi nào nên tới lui, hoặc không nên tới lui , cũng đều nương theo người thông hiểu “giới luật” ấy.

 • Kinh cầu an - Tỳ khưu Siêu Minh biên soạn Kinh cầu an - Tỳ khưu Siêu Minh biên soạn
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Khóa lễ Cầu an Phật giáo Nguyên Thuỷ

 • Kinh cầu siêu - Tỳ khưu Siêu Minh biên soạn Kinh cầu siêu - Tỳ khưu Siêu Minh biên soạn
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Khoá lễ cầu siêu phật giáo Nguyên thuỷ

 • Kinh chuyển pháp luân Kinh chuyển pháp luân
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  Ngài đem rất nhiều bộ kinh nhưng chỉ có bộ “Kinh Chuyển Pháp Luân” là quan trọng nhất. Vì chính kinh ấy là một nền tảng vững chắc của Phật giáo, nó không vì thời gian mà thay đổi, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại.

 • Kho tàng Kho tàng
  Ngày đăng tin: 10 tháng trước

  Muốn xây dựng lại nền đạo đức cho chắc vững, không chi hơn con người nên quay chí hướng về với Phật giáo, một giáo lý thật sự hợp lý, từ bi, bác ái, rộng lượng, khoan hồng đang chôn sâu trong Tam Tạng Pāli. Ít có người chịu khó nhọc hy sanh, sưu tầm, soạn ra cho được phổ thông cái “Kho Pháp Bảo” ấy.

 • Lý Nhân Quả Lý Nhân Quả
  Ngày đăng tin: 12 tháng trước

  Tác giả: Narada Maha Thera Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Lên đầu trang