" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 E-F-G-H

 • Giải về cõi trời Giải về cõi trời
  Ngày đăng tin: 22 giờ trước

  Biên soạn tập sách: “Giải về Cõi Trời” này, tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn.

 • Giải về kiếp Giải về kiếp
  Ngày đăng tin: 22 giờ trước

  Khoảng thời gian trụ rất lâu gọi là kappa (kiếp), là tên của tuổi thọ trái đất, hoặc là tên tuổi thọ cõi không gian (okāsa loka).

 • Hạnh phúc kinh Hạnh phúc kinh
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra

 • Giải về bạn Giải về bạn
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Thân cận bạn lành hoặc thân thiết với phước lành chắc hẳn bạn lành hoặc phước lành ấy sẽ làm cho ta thấm nhuần đạo đức, từ từ thâm nhập những đức lành tánh tốt cho ngay trong khi còn tại tiền nầy, đúng như câu: “Thân cận thiện hữu, thí như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận”.

 • Hãy tìm hiểu về tôn giáo này Hãy tìm hiểu về tôn giáo này
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Mỗi người cần phải có một Tôn giáo và Tôn giáo đó phải là một Tôn giáo không đầu độc người theo trong sự mê tín dị đoan, phải minh bạch và hợp với lý trí.

 • Giáo trình Thanh Tịnh Đạo Giáo trình Thanh Tịnh Đạo
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Giáo trình này là bản tóm lược những nội dung thiết yếu nhằm định hướng căn bản cho sinh viên Phật học năm 3, khóa 7 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

 • Hiện tượng chết Hiện tượng chết
  Ngày đăng tin: 8 tháng trước

  Có nhiều quan điểm khác biệt đã được nêu lên, nhưng tựu trung, tất cả đồng ý rằng chúng ta đều phải chết. Thêm vào đó, người hấp hối thường có những cử chỉ lạ lùng như thể họ đang sống trong một thế giới nào khác mà chúng ta không cảm nhận được. Lúc đó, dường như họ đang sống trong ảo tưởng. Thế nhưng, nếu quan sát một cách tường tận, chúng ta có thể sẽ thấy rằng những “ảo tưởng” đó tuy khó tin n

 • Hàng rào giai cấp Hàng rào giai cấp
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Theo Phật giáo thì hàng rào giai cấp của xã hội, Đức Phật giảng giải cho biết từ khi mới phát sanh lên quả địa cầu rồi dần dần nảy sanh ra dòng vua, quan, bà-la-môn, thương gia và nô lệ.

 • Hành trình sang xứ Phật Hành trình sang xứ Phật
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Về phần tôi từ khi xuất gia nương theo chánh Pháp và hấp thụ được chút ít chơn lý giải thoát thì hằng nhớ đến ân đức của đấng Cha lành. Những nhà sư muốn cúng dường Đức Thế Tôn thì chỉ có cách là ráng hành theo lời dạy của Ngài hầu mau dứt khổ, với một di sản vỏn vẹn với tam y và quả bát, giống như loài chim có cái mỏ và cặp cánh, thì mong gì được sang tận xứ Ấn Độ để chiêm bái mấy nơi thánh tích.

 • Hội nghị quốc tế Hội nghị quốc tế
  Ngày đăng tin: 12 tháng trước

  Nên thừa lúc nhàn rỗi tôi ráng soạn lại những điều mắt thấy tai nghe, mặc dầu quí vị chỉ đọc qua những lời tường thuật và hình ảnh thì cũng có thể hiểu biết được và thông cảm những gì mà họ thảo luận trong kỳ Hội nghị...

Lên đầu trang