phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 T

 • Bát Thánh Đạo Bát Thánh Đạo
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Tôi soạn, dịch pháp “Bát Thánh Đạo” này để giúp ích cho hàng Phật tử nương nhờ trau dồi trí nhớ và sự biết mình. Những hành giả đã có lòng chán nản trong sự luân hồi, muốn dứt trừ phiền não, để đến nơi yên vui tự tại, nên tinh tấn tu tập theo chánh pháp, khỏi sự sai lầm, ngõ hầu làm mô phạm cho kẻ hậu lai trên con đường giải thoát.

 • Có bấy nhiêu đó thôi Có bấy nhiêu đó thôi
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Tập sách này do một nhóm Phật tử và thiền sinh biên soạn nhân dịp Hòa thượng Kim Triệu Khippapañño được 65 tuổi hạ và 85 tuổi đời, với mục đích duy nhất là để bày tỏ lòng tri ân lên một bậc tu hành đã trọn đời hết lòng cho Đạo Pháp.

 • Đường Đi Nip-bàn Đường Đi Nip-bàn
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Soạn dịch: HT. Hộ Tông

 • Tuệ sanh định -Sổ Tay Hướng Dẫn Tu Tập Pháp Thiền Của Đức Phật - Chuyển ngữ: Nhất Như Tuệ sanh định -Sổ Tay Hướng Dẫn Tu Tập Pháp Thiền Của Đức Phật - Chuyển ngữ: Nhất Như
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  - Tác Giả: Thiền Sư Maha Boowa Ñanaasampanno - Nguyên Tác Anh Ngữ: Hòa Thượng Acariya Paññavaddho - Chuyển Ngữ: Nhất Như

 • Đường Đi Níp-bàn Đường Đi Níp-bàn
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Soạn dịch HT Hộ Tông

Lên đầu trang