" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tác Phẩm

 • Giải về cõi trời Giải về cõi trời
  Ngày đăng tin: 1 ngày trước

  Biên soạn tập sách: “Giải về Cõi Trời” này, tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn.

 • Giải về kiếp Giải về kiếp
  Ngày đăng tin: 1 ngày trước

  Khoảng thời gian trụ rất lâu gọi là kappa (kiếp), là tên của tuổi thọ trái đất, hoặc là tên tuổi thọ cõi không gian (okāsa loka).

 • Hạnh phúc kinh Hạnh phúc kinh
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra

 • Giải về bạn Giải về bạn
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Thân cận bạn lành hoặc thân thiết với phước lành chắc hẳn bạn lành hoặc phước lành ấy sẽ làm cho ta thấm nhuần đạo đức, từ từ thâm nhập những đức lành tánh tốt cho ngay trong khi còn tại tiền nầy, đúng như câu: “Thân cận thiện hữu, thí như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận”.

 • Lịch sử Phật Thích Ca Lịch sử Phật Thích Ca
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, song cũng giúp thêm phần hiểu thấy một cách căn bản thực tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rồi phổ độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ.

 • Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh trong kiếp hiện tại. Tứ Vô Lượng Tâm có khả năng biến đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh.

 • Kho tàng pháp bảo Kho tàng pháp bảo
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Kho Tàng Pháp Bảo không phải là quyển sách cho những độc giả hờ hững với Giáo pháp. Mục đích của quyển sách này là dành cho những ai muốn hiểu biết cặn kẽ về Giáo pháp mà Đức Phật đã giải thích rõ ràng.

 • Thập phúc hành tông đi đến sự thoát khổ Thập phúc hành tông đi đến sự thoát khổ
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Hành động tốt đẹp trong Phật giáo ấy trình bày lại trong phúc hành tông, dịch là nền tảng của việc làm phước, điều pháp được sắp vào việc làm phước hay cách làm điều tốt đẹp là cách làm phước đúng đắng nhất theo phần chánh của Phật giáo, sẽ thấy rằng một số cách làm phước là điều ta đã từng biết qua rồi, một số điều ta cũng không biết là việc đang làm có phải là phước.

 • Trầm luân Trầm luân
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Tôi xin giới thiệu cuốn The Four Cankers trong đó Đại Đức T.H. Perera đã trình bày rõ ràng những nguyên nhân lôi cuốn chúng sanh đắm chìm trong biển khổ TRẦM LUÂN, điều mà hầu hết chúng ta đang thắc mắc, tìm kiếm.

 • Phật giáo vấn đáp Phật giáo vấn đáp
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Trước tiên, muốn trở nên toàn thiện tức nhiên phải phục vụ, giúp đỡ kẻ khác, không những chỉ bằng gương lành trong sạch – đó là ảnh hưởng sâu xa nhất – mà còn bằng lời khuyến dạy hữu ích. Các nhà tu sĩ Phật giáo luôn luôn xem sự giảng dạy Phật pháp cho hàng cư sĩ và riêng trẻ em, là chức vụ của mình (mặc dầu không nhất thiết phải là nhiệm vụ).

Lên đầu trang