" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tam Tạng

 • NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐỀN ƠN (KATAÑÑŪ KATAVEDĪ PUGGALA) NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐỀN ƠN (KATAÑÑŪ KATAVEDĪ PUGGALA)
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  - Này chư tỳ-khưu! Hai hạng người khó có trong đời này. Hai hạng người ấy là ai? * Pubbakārī: Hạng người ban ơn trước, * Kataññū katavedī: Hạng người biết ơn và biết đền ơn đến Người đã ban ơn trước cho mình. - Này chư tỳ-khưu! Đó là hai hạng người khó có trong đời này.

 • BỘ SONG ĐỐI (Yamaka) BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Bộ thứ 6 trong Tạng Abhidhamma

 • Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  -Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu -Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka -Vi tính: Tâm Tịnh

 • Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 2: Phẩm Không Phóng-Dật Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 2: Phẩm Không Phóng-Dật
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  -Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu-Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka-Vi tính: Tâm Tịnh

 • Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ- Phẩm 1: Phẩm song yếu Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ- Phẩm 1: Phẩm song yếu
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  -Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu-Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka (vẽ theo bản tiếng Anh mà HT Thích Minh Châu dịch)-Vi tính: Tâm Tịnh

 • Chú giải Phật thuyết như vầy Chú giải Phật thuyết như vầy
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Nguyên Tác: Itivuttaka AṭṭhakathāBản Pāli ngữ: Dhammapāla MahātheraBản Anh ngữ: Peter MasefieldBản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh

 • _Trung bộ kinh_ _Trung bộ kinh_
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Bài đọc Trung bộ kinh

 • BỘ VỊ TRÍ BỘ VỊ TRÍ
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  BỘ THỨ BẢY:BỘ VỊ TRÍ(PAṬṬHĀNA)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli-Thái Lan sang tiếng ViệtPhật lịch 2519- Dương lịch 1976

 • BỘ SONG ĐỐI BỘ SONG ĐỐI
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  BỘ THỨ SÁU:BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng ViệtPhật lịch 2519 – Dương lịch 1975

 • BỘ NGỮ TÔNG BỘ NGỮ TÔNG
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  BỘ THỨ NĂM:BỘ NGỮ TÔNG(KATHĀVATTHU)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng ViệtNăm 1976

Lên đầu trang