" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Văn Học Pali

 • Bhikkhu Bhikkhu
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  danh từ “bhikkhu” trong phạn-ngữ có nghĩa là “ngươi đi xin”

 • Niết Bàn Niết Bàn
  Ngày đăng tin: 6 tháng trước

  Phạn ngữ Nibbāna và Bắc phạn là Niravana, đều nghĩa là Niết Bàn nhưng cần chiết tự để dễ hiểu.

 • Cách Cài Symbol Pāli Cách Cài Symbol Pāli
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Hướng dẫn cách cài font Pāli bằng symbol trong Word

 • Kinh tập Suttanipàta Kinh tập Suttanipàta
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Ở đời, tài sản gì, Tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành Ðem lại chơn an lạc. Cái gì trong các vị, Là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào, Gọi nếp sống tối thắng?

 • Ai là người thật sự biết, thật sự thấy? Ai là người thật sự biết, thật sự thấy?
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  "Một Bà-la-môn có được ba minh, một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên".

 • KINH TẬP SUTTANIPÀTA KINH TẬP SUTTANIPÀTA
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Bại vong này ở đời, Bậc trí khéo quán sát, Ðầy đủ với chánh kiến, Sống hạnh phúc ở đời.

 • Cuộc chiến giữa Ác ma và Bồ tát Cuộc chiến giữa Ác ma và Bồ tát
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Ðức Bồ Tát ngự trên bồ đoàn quý báu dưới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác Ma Thiên vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Ðông.

 • Bậc siêu việt nhất Bậc siêu việt nhất
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Ðức Phật dạy có bốn chúng sinh được chế định là bậc siêu việt nhất (aggapannatti).

 • Những thắng duyên của cõi người Những thắng duyên của cõi người
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Lời Phật Dạy theo Kinh Như Thị Thuyết (Itivuttaka)

 • Bậc Đại giác với sanh tử minh Bậc Đại giác với sanh tử minh
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Giáo trình Học Lời Phật Dạy theo Kinh Như Thị Thuyết (Itivuttaka)

Lên đầu trang