" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 U-V-W-X-Y-Z

Xuất gia

Ngày đăng tin: 4 tháng trước
(5/1)
Tập sách nhỏ này ghi lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của bốn vị Hòa Thượng Thiền Sư đã suốt một đời hướng dẫn, giảng dạy pháp học cũng như pháp hành cho bao Phật tử và thiền sinh ở quê hương mình hay nhiều nơi trên thế giới: Ngài Mahāsi Sayadaw, Ngài Hộ Tông Vansanakkhita Mahāthera, Ngài Giới Nghiêm Thitasīla Mahāthera, và Ngài Kim Triệu Khippapañño.
Xuất gia

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang