phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 B

38 Pháp Hạnh Phúc

Ngày đăng tin: 1 năm trước
(6/2)
Giảng giải bài Hạnh phúc kinh
38 Pháp Hạnh Phúc
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
---38 PHÁP HẠNH PHÚC

Soạn giả
Mahā Thong Kham Medhivongs
---

LỜI NÓI ĐẦU
Tôi có phát nguyện từ lâu là phải sửa chữa quyển kinh 38 Pháp An Lành đã ấn tống năm 1961 vì nhiều nguyên nhân.
1. Trước kia là những bài thuyết Pháp của tôi về An Lành có in bằng ronéo, Đại đức Hộ Giác nhận thấy hữu ích cho người tu Phật, nên ngài hỏi ý kiến tôi để ấn tống; trong lúc ấy tôi chưa làm hoàn toàn những bài pháp An Lành sau cùng, từ 33 đến pháp 38, nên Đại đức Hộ Giác vui lòng soạn giúp những pháp an lành còn bỏ dở ấy.
Khi tôi có thời giờ nhàn rỗi xem lại, tôi thấy những bài pháp tôi đã soạn không được rõ ràng và thiếu sót rất nhiều, chẳng hạn như không nói rõ quả báo của mỗi pháp an lành.
2. Có nhiều ông bà có nhã ý muốn tôi làm sao viết lại thành một quyển kinh hơn là những thời pháp, và trình bày pháp an lành theo kệ ngôn của Đức Thế Tôn, vì trước kia tôi thuyết để hồi hướng cho một, hai vị thiện tín, nên tùy theo nhân duyên của mỗi vị.
3. Hơn nữa tôi cũng có ý định tự chúng tôi ấn tống để làm lễ pháp thí để hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng tôi, mà cũng là một nhân để ấn tống lại quyển “An Lành” và cũng là nhân giúp quí vị cần tham cứu Phật giáo trong muôn một.
4. Và nhân tiện đây, tôi cũng đổi tên quyển 38 điều An Lành là 38 Pháp Hạnh Phúc vì tôi sửa chữa toàn bộ.
5. Sở dĩ mà quyển 38 Pháp Hạnh Phúc được ấn tống và bố thí là do nơi một nhóm thiện nam, tín nữ phát bồ đề tâm muốn ấn tống một quyển kinh để bố thí vào ngày Rằm tháng Bảy, Phật Lịch 2513 (1969). Quí ông này đến yêu cầu tôi xin cho ấn tống một quyển nào tùy tôi định. Tôi có hai bản, nhưng quí ông muốn được một quyển dày ít lắm cũng 300 trang, tôi không thể làm sao viết cho kịp chỉ vỏn vẹn thời gian một tuần. Tôi thấy tấm lòng trong sạch của quí ông nên tôi phải cố hết sức mình để sửa chữa cho xong quyển “38 Pháp Hạnh Phúc” này để quí ông được toại nguyện.
6. Do nhờ phước báu của sự cố gắng sưu tầm quyển kinh này, tôi xin hồi hướng phước báu này thấu đáo đến các bậc hữu ân của chúng tôi, quí ông có tâm trong sạch xin ấn tống quyển kinh này và tất cả Chư thiên, Phạm thiên, chư thiện tín cùng chúng sanh trong thế giới này được đắc kỳ sở nguyện.
7. Xin hồi hướng phước báu này đến Ông Giáo sư Thuần Phong vì ông không nài cực nhọc hy sinh ngày giờ quí báu của ông sửa chữa chính tả cũng như văn phạm. Tôi nguyện cầu cho ông được vạn sự như ý.
                                
  Tác giả
Mahā Thongkham Medhivongs
Viết xong mùa Đông năm 1967
(Phật Lịch 2510) tại Vạn Tượng.
Mha.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang