" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Giáo Dục - Tâm Lý

Quà cho con

Ngày đăng tin: 8 tháng trước
(5/1)
Hôm nay là ngày sinh nhật con tròn 1 tuổi, Thật ý nghĩa và vô cùng hoan hỉ vì cũng là ngày cuốn Kinh Tập số 29 hoàn thành. Phước thiện đã thành tựu mỹ mãn và cha xin chia hết cho con phần phước thiện thanh cao của việc ấn tống Pháp Bảo trân quý này.
Quà cho con
Con trai yêu quý của cha, Đúng giờ phút này cách đây tròn 1 năm, con đang chuẩn bị chào đời đó Bé Bỏng của cha ạ. Hà Nội hôm đó mới đầu tháng 10 nhưng đã se se lạnh với những cơn mưa đêm cuối thu. Mẹ thì cứ phải đi lại ở hành lang chờ những cơn đau chuyển dạ, cha dìu mẹ mà miệng vẫn không dừng tụng Kinh hộ trì Paritta để trợ duyên cho các hàng chúng sinh ở trong khu viện đó. Đặc biệt vì mẹ sinh con khi đã qua tuổi 40 nên sự sinh nở cũng không được thuận lợi như khi còn trẻ nên bài Kinh Aṅgulimāla đã được cha tụng đi tụng lại rất nhiều lần: 

"Yatohaṃ bhagini ariyāya jātiyā jāto; 
nābhijānāmi siñcicca pāṇaṃ jīvitā voropetā; 
Tena saccena sotthi te hotu sotthi gabbhassa. 
Này sản phụ, từ khi được sinh vào dòng Thánh đến nay, 
Ta chưa bao giờ có ý sát hại mạng sống của chúng sinh. 
Do nhờ chân ngôn này, mong người được an vui và sinh hạ thai nhi được an lành" 

Rồi niềm vui của cha mẹ cũng vỡ òa khi con cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Cha bế con từ phòng sơ sinh về giường với mẹ mà cảm động và hoan hỉ rưng rưng, mỗi bước chân cha đi lại là những câu niệm Ân đức Phật - Pháp - Tăng, những lời chia phước và chúc phúc dành cho con trai bé bỏng của cha. Con thật là đặc biệt vì ngay từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ thì con đã cùng mẹ đọc hiệu đính cuốn Kinh số 28 và 45 trong Tiểu Bộ Kinh Kuddaka Nikāya, cho đến tận bây giờ, hàng ngày cha vẫn ru con ngủ bằng những bài Kinh, con vẫn được cha bế lên phòng thờ để đảnh lễ Tam Bảo, quy Y và thọ giới, hành thiền... cùng cha. 

Cuộc đời của con được khởi đầu bằng 1 thiện pháp, và dòng thiện pháp đó được cha duy trì và kéo dài không dứt, Sau khi con sinh được 6 ngày thì Ngài Hộ Pháp do sự thỉnh cầu của cha đã từ bi đặt tên vừa là Pháp danh vừa là tên đời cho con là Nanda (nghĩa là hoan hỉ => Khánh). 10 ngày tuổi, cha thỉnh mời Ngài Đại trưởng lão thiền sư - Bậc thủ trì Tam Tạng X cùng Tăng đoàn về tụng kinh chúc phúc, cho con được quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới từ khi thuở ấu thơ, con được đảnh lễ Ngài Kim Triệu, Sư Khánh Hỷ, Thầy Viên Minh, chư Tăng Thailand đệ tử của Ngài Ajahn Chah... Con cũng nhiều lần cùng cha mẹ rước Tam Tạng Kinh Điển dâng lên chư Tôn đức thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN... Những chuyến đi phước thiện đó còn kéo dài mãi về sau này nữa con trai bé bỏng của ta ạ. 

Hôm nay là ngày sinh nhật con tròn 1 tuổi, Thật ý nghĩa và vô cùng hoan hỉ vì cũng là ngày cuốn Kinh Tập số 29 hoàn thành. Phước thiện đã thành tựu mỹ mãn và cha xin chia hết cho con phần phước thiện thanh cao của việc ấn tống Pháp Bảo trân quý này. 

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho con trai bé bỏng của cha thân tâm thường an lạc, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, biết hướng tâm kính ngưỡng Tam Bảo, phát khởi tâm đạo từ bé, tích góp duyên lành để ngay trong kiếp này con sẽ đủ duyên tự mình phát khởi đại thiện tâm hợp với trí tuệ để xuất gia sống đời phạm hạnh, tinh tấn tu tập theo những Kim ngôn của Đấng Đạo Sư và gặp nhiều thiện duyên trong cuộc sống cũng như trong tu tập giải thoát khổ. 

Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadā 
Do lời chân thật này của cha, cầu mong con luôn được an lành. 

Icchitaṁ paṭṭhitaṁ tumhaṁ 
Khippameva samijjhatu 
Sabbe pūrentu saṅkappā 
Cầu xin cho các quả lành mà người mong mỏi, 
Cho được mau thành tựu kịp thời đến người. 
Cầu xin những sự suy xét chân chính cho được tròn đủ đến người. 

Cando paṇṇaraso yathā 
Maṇijotiraso yathā 
Như trăng trong ngày rằm, bằng chẳng vậy, 
Cũng như ngọc Mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý báu, 
Có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. 

Sabbītiyo vivajjantu, sabbarogo vinassatu; 
Mā te bhavantvantarāyo, 
Sukhī dīghāyuko bhava. 
Cầu cho tất cả sự rủi ro của người đều tan biến, cầu cho tất cả bệnh tật của người được dứt trừ, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu cho người được an vui trường thọ 

Abhivādanasīlissa, 
Niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; 
Cattāro dhammā vaḍḍhanti, 
Āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ. 

Cả 4 pháp chúc mừng là: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh hằng thêm đến với người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo Và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, Nhất là các bậc trì giới và bậc trưởng lão 

*Bhavatu sabbamaṅgalaṃ, rakkhantu sabbadevatā; Sabbabuddhānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te. *Bhavatu sabbamaṅgalaṃ, rakkhantu sabbadevatā; Sabbadhammānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te. *Bhavatu sabbamaṅgalaṃ, rakkhantu sabbadevatā; Sabbasaṃghānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te. 

Tất cả phước báu hằng có đến người. Cầu xin chư Thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, Do nhờ oai đức của Giáo Pháp, Do nhờ oai đức của chư Tăng Các sự phước báu thường thường đến người. 

Siddhamatthu siddhamatthu Siddhamatthu idaṁ phalaṁ Etasmiṁ ratanattayasmiṁ Sampasādanacetaso 
Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam Bảo Cho được thành tựu mỹ mãn. Cho được thành tựu mỹ mãn, Cho được thành tựu mỹ mãn. Sinh nhật an vui nhé con trai yêu quý của cha. 

Sādhu! Sādhu! Sādhu lành thay!

Tác giả: Pannarava Tuệ Ân
Đăng tin: Quang Đức

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang