phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Gương Tăng Ni

Nét son từ Giới trường Phật Giáo Nam Tông (thuốc Đại Giới Đàn Đồng Huy) BRVT

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(9/2)
Một sáng cuối Hạ 2016 khi nắng ban mai trải vàng khu Thánh tích Thích Ca Phật Đài du khách hành hương lại có dịp chứng kiến một giới trường Phật giáo Nam Tông lần 2 (thuộc Đại Giới đàn Đồng Huy của GHPGVN/BRVT) đang tiến hành Lễ Tấn đàn thọ giới cho 68 vị giới tử PGNT Kinh
Nét son từ Giới trường Phật Giáo Nam Tông (thuốc Đại Giới Đàn Đồng Huy) BRVT

Nét son từ Giới trường Phật Giáo Nam Tông

Chùa Hộ Pháp - Thích Ca Phật Đài

 

Bài & ảnh : Chơn Minh-Tấn Phát

(Phóng viên Tạp chí PHậT GIÁO NGUYÊN THủY)

 

Từ bao lâu nay do nhiều nguyên khách quan tu sĩ Phật Giáo Nam Tông Kinh (PGNTK)  đã một thời tưởng chừng như đứng ngoài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thế nhưng vào một sáng cuối Hạ 2016 khi nắng ban mai trải vàng khu Thánh tích Thích Ca Phật Đài du khách hành hương lại có dịp chứng kiến một giới trường Phật giáo Nam Tông lần 2 (thuộc Đại Giới đàn Đồng Huy của GHPGVN/BRVT) đang tiến hành Lễ Tấn đàn thọ giới cho 68 vị giới tử đang ngồi ngay hàng thẳng lối với phong cách trang nghiêm trước hàng Tam Sư, Thất chứng, (những bậc Tôn túc giáo giới PGNTK trong Hội Đồng Thập Sư) tại khu kiết giới Sima của Thánh Tích Thích Ca Phật Đài, (TCPĐ).


     Các Giới Từ PGNT đang nghe TT. Giác Trí ( HĐTS) đọc tuyên ngôn tăng sự thọ giới Tỳ Kheo 
           Trong lòng các giới tữ ngời lên từ ánh mắt niềm tin vô hạn vào Phật pháp và hoan hỷ với chủ trương đúng đắn của GHPGVN, cùng tri ân sự chỉ đạo sâu sát của HT. Thích  Quảng Hiển, Trưởng BTS-GHPGVN Tỉnh BRVT, đồng thời là Trưởng ban Tổ Chức (Ban Kiến Đàn) Đại Giới Đàn Đồng Huy. Ban Điều Hành giới trường PGNT chùa Hộ Pháp TCPĐ đã mở rộng cửa đạo thâu nhận chúng giới tử với niềm tự tin và không phập phồng lo sợ về tương lai tu học của bản thân. Giờ đây họ đã chính thức trở thành người con của Đức Phật , những thành viên của GHPGVN.

Công việc chuẩn bị cho giới đàn PGNT chiếm khá nhiều thời gian nhất là khâu hành chánh các giới tử phải hoàn thành nhiều thủ tục giấy tờ cần thiết, về cơ sở vật chất TT. Giác Trí , Phó Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Đồng Huy, Trụ trì chùa Hộ Pháp đã phải chuẩn bị nhiều hạng mục liên quan đến giới trường: nào là thủ tục hành chánh về đăng ký thọ giới, các Pano về giới đàn, thỉnh mời Hội đồng Thập sư và hình thành danh sách giới tử thọ giới. Mặt khác phải chuẩn bị chỗ ăn, nghĩ cho các giới tử phương xa. Ngần ấy công việc đè nặng lên vai vị trụ trì nhưng với tinh thần cống hiến tất cả mọi cái đều được sắp đặt chu toàn. 

PV Tạp chí Phật Giáo Nam Tông Kinh đã phỏng vấn nhị vị HT. Đàn Đầu (thuộc Hội Đồng Thập sư ) của Giới Trường Phật giáo Nam Tông Chùa Hộ Pháp Thích Ca Phật Đài và ghi nhận rằng các Ngài rất hoan hỷ khi được mời tham gia giới đàn Đồng Huy do PG/BRVT tổ chức, nhất là tại giới trường Nam Tông chùa Hộ Pháp -TCPĐ. HT. Viên minh (Thành viên Hội Đồng Chứng Minh (HĐCM)-GHPGVN, HT. Đàn đầu Đàn truyền giới. Thành viên trong Hội Đồng Thập Sư Giới Trường PGNT. Chùa Hộ Pháp TCPĐ) cho biết “ Ngài thật hoan hỷ vì  số lượng giới tử PGNT xin thọ giới lần này khoảng 70 vị, trong đó có 4 vị , một vị có là Tiến Sĩ Phật Học,  các vị còn lại là 1 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ 2 Thạc sĩ, 10 vị có trình độ Cử nhân các ngành nghề và số còn lại đều tốt nghiệp PTTH. Điều này cho thấy chất lượng tu sĩ Phật Giáo Nam Tông Kinh ngày càng được nâng cao, một dấu hiệu tốt cho sự phát triển thực lực của tăng đoàn PGVN. Ngài còn   Phỏng  vấn HT. Viên Minh cho biết việc tổ chức giới đàn nên là một tiêu chí để phát triển Phật Giáo Việt Nam thời hội nhập toàn cầu này, nhất là việc quản lý tăng chúng. Hiện nay Tổ chức giới đàn cũng là một phương tiện để thể hiện tình biệt       truyền của hệ phái.”

           HT. Thiện Tâm (PCT-HĐTSTW-GHPGVN; Trưởng Phân Ban PGNT Kinh thuộc Ban Tăng sự TW/GHPGVN. Thành viên trong HĐ Thập Sư  Đàn truyền giới PGNT thuộc Đại Giới đàn Đồng Huy, HT. Đàn đầu giới trường PGNT chùa Hộ Pháp Thích Ca Phật Đài) với vẻ mặt tươi cười khi nói “ Cũng như giới đàn Thiện Hòa VII, lần này Đại giới đàn Đồng Huy cũng dành cho PGNT được phép tổ chức giới đàn riêng phù hợp với tính biệt truyền của hệ phái, tôn trọng tinh thần Hiến Chương của GHPGVN. Ngài tin tưởng trong tương lai lực lượng tăng sĩ PGNT sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triền của GHPGVN trong tinh thần đoàn kết hòa hợp. Ở Việt Nam có sự thống nhất 2 truyền thống này trong một tổ chức giáo hội chung đó là nét đặc thù về sự phát triển của PG ở Việt Nam và đây cũng là một kinh nghiệm đáng quý, đáng trân trọng  đối với Phật giáo thế giới khi tiếp xúc với PGVN”. Ngài cho biết thêm “ Chúng ta đang từng bước kiện toàn tính chất thống nhất của PG trên nhiều lãnh vực: thống nhất vùng miền mà quan trọng hơn là thống nhất trong truyền thống các hệ phái đặc biệt là đối với PG.Nam Tông và Bắc Tông. GHPGVN đã lưu tâm nhiều đến việc củng cố lãnh  vực Tăng sự. Giáo hội tạo điều kiện cho các giới tử gặp được các giới sư để được truyên giới thể hiện sự hòa hợp chung lo cho phật sự của Hệ phái nói riêng và tiền đồ của PGVN nói chung trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới Phật giáo Việt Nam phải tăng cường đoàn kết hệ phái với bối cảnh phát triển đất 

( PV. phỏng vấn HT. Thiện Tâm) nước và hướng đi lên của dân tộc”.

Giới trường PGNT thuộc Đại giới đàn Đồng Huy đã khép lại và mang trong lòng 68 tu sĩ và tu nữ chính thức được Giáo Hội PGVN thừa nhận. Hội chúng ghi nhận những đóng góp của Ban Điều Hành Giới trường điển hình là TT. Giác Trí UVHĐTS-GHPGVN, Trụ trì chùa Hộ Pháp, Phó Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn “Đồng Huy” đã vừa cưu mang lo lắng chỗ ăn, ở cho giới tử tại chùa Hộ Pháp, thiết lập hồ sơ, hướng dẫn học giới v..v.. lại vừa hoàn chỉnh khâu tổ chức giới đàn về mọi mặt. Nhìn qua những sự việc đó hiển thị đươc tâm bồ tát của các Ân sư lấy việc “phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật”.

             Trong phần phát biểu cảm nghĩ của 2 giới tử đáng ghi nhận là Tu nữ Bi Nguyện đã dùng lời lễ rất cảm động trong bài cảm tác có đoạn như sau: " Được về Giới Đàn PGNT chùa Hộ Pháp- Thich Ca Phật Đài, để thọ giới và nương nhờ Ân Đức Ba ngôi Tam Bảo, sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm, nương nhờ ân đức từ bi của quý Ngài, chúng con thật sự hạnh phúc vô vàn trong ánh hào quang của Chư Phật."

             "Thật là một phúc lành cho chúng con được nương nhờ Ân Đức của TT. Thích Giác Trí. Tình thương với lòng từ bi vô hạn, Ngài đã ân cần chu đáo chăm lo cho chúng con nơi ăn chốn ở, như người Cha hiền chăm sóc đàn con thơ dại, chúng con thật là xúc động, không có ngôn từ nào để diễn tả được nhiều hơn, khi trong sâu thẳm của chúng con chỉ biết cảm nhận ân đức Từ Tâm của Ngài “.

          " Sau khi được thọ giới, được nương nhờ Đức hạnh của Quý Ân sư, chúng con hiểu sâu sắc hơn "Giới là nền tảng, Giới là hàng đầu của người tu sĩ và cũng là tầm quan trọng không nhỏ của những người tu Phật, tất cả đều phải lấy Giới làm đầu."

               Phải chăng việc làm này của các Ngài không những đã ghi một nét son trong lịch sử phát triền Phật Giáo Nam Tông Kinh trong lòng GHPGVN nói chung mà còn vực dậy hình ảnh Thánh tích Thích Ca Phật Đài-Vũng Tàu, một công trình Tâm linh đã một thời vang bóng trong lòng ký ức mọi người?

Hậu thế sẽ ghi tạc công đức vô lượng này của các ân sư.  

          Sau một vài cơn mưa khách đi ngang qua khu vực Núi Lớn, bầu trời lại hửng nắng, từng cơn gió biển thổi rì rào qua hàng cây vang lên tiếng vỗ tay reo mừng của Chư thiên vùng Thánh tích TCPĐ. 

          Saddhu cho những hy sinh cao cà này….. 

          Giới trường PGNT. Chùa Hộ Pháp TCPĐ ( Thộc Đài Giới Đàn Đồng Huy Pl2560 . DL 2016

                 GIỚI tỪ PGNT MỚI ĐĂNG KÝ XIN THỌ GIỚI TẠI tHIỀN ĐƯỜNG CHÙA HỘ PHÁP

    TT GIÁC TRÍ SINH HỌA VỚI GIỚI TỪ VỀ NỘI QUY CỦA GIỚI TRƯỜNG

TT. GIÁC TRÍ GIẢNG DẠY GIỚI LUẬT & CÁCH TỤNG KINH THỌ GIỚI XUẤT GIA BÀNG THÁNH NGỮ PALI

   TT. GIÁC TRÍ GIÀNG VỀ PHẨM HẠNH CỦA TU SĨ PGNT ĐẾN CÁC GIỚI TỬ

      TT. GIÁC TRỈ ,BĐH GIỚI TRƯỜNG PGNT ĐIỀU ĐỘNG LỄ THỌ GIỜI TẠI KHU KIẾT GIỚI SIMA TCPĐ

HT. THIỆN TÂM , HT ĐÀN ĐẦU GIÁO GIỚI TÂN TỲ KHEO, SA DI VÀ TU NỮ SAU LỄ THỌ GIỚI

    HT. VIÊN MINH, HT ĐÀN ĐẦU GIÁO GIỚI VỀ PHẨM HẠNH CỦA SA MÔN TRONG LỜI ĂN TIẾNG NÓI

TÂN TỲ KHEO THUẦN TỊNH  PHÁT BIỀU CẢM TƯỞNG SAU KHI THỌ GIỚI

TU NỮ BI NGUYỆN , ĐẠI DIỆN CHO TOÀN THỀ TU NỮ PHÁT BIỂU CÀM NGHĨ SAU KHI THỌ GIỚI

TT. GIÁC TRÍ TRƯỜNG BĐH GIỚI TRƯỜNG PHÁT BIỀU BẾ MẠC GIỚI TRƯỜNG

CÁC tÂN TỲ KHEO, SA DI , TU NỮ VÀ CÁC THÍ CHỦ CHỤP ẢNH KỶ NIỆM VỚI HĐTS KHI BẾ MẠC GIÓI TRƯỜNG PGNT CHÙA HỘ PHÁP TCPG ( THUỘC ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỒNG HUY) PL2560. DL 2016

'


Khắc Chiếu
Nguồn tin: Phóng sự
 1  2 » Trang cuối Phần 1/2

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang