phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Chú Giải

Chú giải thuyết Luận sự - Tỳ kheo Thiện Minh dịch

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(5/1)
- Nguyên tác: Kathāvatthuppakarana Atthakathā - Biên dịch Anh ngữ: Bimala Churn Law, PhD., M.A, BL.
Chú giải thuyết Luận sự - Tỳ kheo Thiện Minh dịch

Chú giải thuyết Luận sự (Kathāvatthuppakarana-Atthakathā)
           

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang