phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 B

Biết và thấy - Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna), Tỳ khưu Pháp Thông dịch

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(14/4)
Này các Tỳ khưu, Ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, chứ không cho người không biết, không thấy.
Biết và thấy - Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna), Tỳ khưu Pháp Thông dịch

Biết và thấy          

Nguồn tin: budsas.org

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang