" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 M-N-O-P

Mặt hồ tĩnh lặng - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(30/4)
Nguyên tác: "A still forest pool -The insight meditation of Ajahn Chah", compiled and edited by Jack Kornfield and Paul Breiter
Mặt hồ tĩnh lặng - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch

Mặt hồ tĩnh lặng
             

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang