phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Đ

Đoạn trừ phiền não - Sayadaw U. Paññādipa Giảng - Hòa Thượng Kim Triệu

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(6/2)
Sư Khánh Hỷ soạn dịch
Đoạn trừ phiền não - Sayadaw U. Paññādipa Giảng - Hòa Thượng Kim Triệu

Đoạn trừ phiền não          

Nguồn tin: thuvienhoasen.org

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang