" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Q-R-S-T

Tiểu Bộ Kinh - Hoà thượng Thích Minh Châu dịch

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(26/8)
Tiểu Bộ kinh (Khuddaka Nikàya) có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya.
Tiểu Bộ Kinh - Hoà thượng Thích Minh Châu dịch

Tiểu Bộ Kinh - tập 1              
Tiểu Bộ Kinh - tập 2              
Tiểu Bộ Kinh - tập 3              
Tiểu Bộ Kinh - tập 4              
Tiểu Bộ Kinh - tập 5              


Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang