phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tin Trong nước

Chương trình Đại giới đàn Phật giáo Nam Tông PL.2557

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(5/1)
CHƯƠNG TRÌNH- ĐẠI GIỚI ĐÀN QUẢNG ĐỨC GHPGVN. TP. HCM- GIỚI ĐÀN PHẬT GIÁO NAM TÔNG- GIỚI TRƯỜNG CHÙA BỬU QUANG- Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM
Chương trình Đại giới đàn Phật giáo Nam Tông PL.2557

 

CHƯƠNG TRÌNH

- ĐẠI GIỚI ĐÀN QUẢNG ĐỨC GHPGVN. TP. HCM

- GIỚI ĐÀN PHẬT GIÁO NAM TÔNG

- GIỚI TRƯỜNG CHÙA BỬU QUANG- Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM

(Ngày 12,13,14 tháng 9 năm 2013)

 

Ngày Thứ I: Ngày 12 tháng 9 năm 2013 (Nhằm mùng 8 tháng 8 năm Quý Tỵ)

 

1.) 7g-10g: Chư tôn đức tăng và các Giới tử dự lễ khai mạc giới đàn Quảng Đức tại chùa Huê Nghiêm, Q.2, Tp.HCM.

2) 11g: Thọ trai tại tổ đình Chùa Bửu Quang.

3) 12g-13g30’: Nghỉ trưa

4) 13g45’: Các giới tử Tăng –Tu nữ tập trung tại giới trường chánh điện chùa Bửu Quang.

5) 14g: Cung thỉnh chư tôn đức Tam sư – Thất chứng quang lâm giới trường

6) Niệm hương cúng dường Tam bảo – chư tôn đức Tam sư – Thất chứng an tọa

7) Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

8) Phát biểu Khai mạc

9) Báo cáo khái  quát Giới đàn Phật giáo Nam Tông- Giới trường chùa Bửu Quang

10)  Thông qua danh  sách giới tử thọ giới  tại giới trường chùa Bửu Quang

11) Phát biểu cảm tưởng Giới tử Đàn Tăng

12) Phát biểu cảm tưởng Giới tử Đàn Tu nữ

13)  Nghi lễ cung thỉnh thành phần Tam sư,  Thất  chứng của đàn tỳ kheo,Sa di, Tu nữ phật giáo Nam Tông

14) Nghi thức thọ giới Tu nữ.

15) Khóa kinh phúc chúc.

16) Hướng dẫn tân Tu nữ hành thiền Vipassana

16) 17g: Hồi hướng - Hoàn mãn.

 

Ngày thứ II:  13 tháng 9 năm 2013 (nhằm mùng 9 tháng 8 năm Quý Tỵ)

 

1)         5g: Giới tử Tăng – Tu nữ công phu sáng

2)         6g: Điểm tâm

3)         7g30: Giới tử Tỳ kheo – Sa di – Tu nữ quang lâm giới trường.

4) 8g: Cung thỉnh chư tôn đức Tam sư – Thất chứng quang lâm giới trường chánh điện chùa Bửu Quang

5) Niệm hương cúng dường tam bảo -  chư tôn đức Tam sư – Thất chứng an tọa.

6) Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

7) Niệm Phật cầu gia hộ

8) Giới thiệu thành phần Tam sư, Thất chứng của đàn Tỳ kheo - Sa di- Tu nữ Phật giáo Nam Tông

9) Thông qua danh sách giới tử đàn Tỳ kheo  và đàn Sa di

10) Nghi thức thọ giới sadi.

11) Nghi thức thọ giới Tỳ kheo

12) Khóa kinh phúc chúc.

13) 11g: Thọ trai .

14) 12g-13g30’: Nghỉ trưa

15) 13g45’: Các giới tử Tăng –Tu nữ tập trung tại giới trường chánh điện chùa Bửu Quang.

16) 14g: Cung thỉnh chư tôn đức Tam sư – Thất chứng quang lâm giới trường

17) Niệm hương cúng dường tam bảo – chư tôn đức Tam sư – Thất chứng an tọa

18) Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

19) Niệm Phật cầu gia bị

20) Giới thiệu thành phần tham dự

21) Nghi thức cung thỉnh HT chứng minh ban lời giáo giới đến tân Tỳ kheo –Sadi –Tu nữ.

22) Cung thỉnh HT.Viên Minh giáo giới tân Tỳ kheo –Sadi –Tu nữ.

23) 15g30’: khóa kinh phúc chúc

24) 16g: Hoàn mãn.

 

Ngày thứ III:  Ngày 14 tháng 9 năm 2013 (Nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Tỵ)

 

1) 5g: Giới tử Tăng – Tu nữ công phu sáng

2) 6g: Điểm tâm

3) 7g30: tân Tỳ kheo – Sa di – Tu nữ quang lâm giới trường chánh điện chùa Bửu Quang.

4) 8g: Cung thỉnh chư tôn đức Tam sư – Thất chứng quang lâm giới trường chánh điện chùa Bửu Quang

5) Niệm hương cúng dường tam bảo – chư tôn đức Tam sư – Thất chứng an tọa.

6) Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

10) Niệm Phật cầu gia hộ.

11) Báo cáo kết quả giới trường chùa Bửu Quang

12) Phát thưởng

13) Cúng dường quà đến Tam sư - Thất chứng

14) Khóa kinh phúc chúc

15) 11g: Thọ trai

16) 12g-13g30’: Nghỉ trưa

17) 13g45’: Tân Tỳ kheo - Sadi –Tu nữ tập trung tại giới trường chánh điện chùa Bửu Quang.

18) 14g: Cung thỉnh chư tôn đức Tam sư – Thất chứng quang lâm giới trường

19) Niệm hương cúng dường tam bảo – chư tôn đức tam sư – thất chứng an tọa

20) Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

21) Niệm Phật cầu gia hộ

22) Giới thiệu thành phần tham dự

23) Nghi thức cung thỉnh HT chứng minh ban lời Giáo giới đến tân Tỳ kheo –Sadi –Tu nữ.

24) Cung thỉnh HT.Thiện Nhân giáo giới tân Tỳ kheo –Sadi –Tu nữ.

25) 15g30’: khóa kinh phúc chúc

26) 16g: Hoàn mãn.

 

TAM SƯ THẤT CHỨNG

     GIỚI ĐÀN SA DI - TU NỮ PHẬT GIÁO NAM TÔNG

TAM SƯ:

- Hòa thượng Thích Viên Minh (Hòa thượng Đàn đầu)

- Đại đức Thích Thiện Minh (Yết Ma)

- Đại đức Thích Thiện Đạt (Yết Ma)

THẤT CHỨNG:

1. Hòa thượng Thích Hộ Chánh

2. Hòa thượng Thích Minh Giác

3. Hòa thượng Thích Thiện Nhân

4. Thượng tọa Thích Tăng Định

5. Thượng tọa Thích Pháp Chất

6. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh

7. Thượng tọa Thích Thiện Phúc

QUẢN GIỚI TỬ:

1. Đại đức Thích Thiện Mẫn

2. Đại đức Thích Phước Định

HỘ ĐÀN:

1. Đại đức Thích Minh Mẫn

2. Đại đức Thích Bửu Tâm

 

TAM SƯ THẤT CHỨNG

GIỚI ĐÀN TỲ KHEO PHẬT GIÁO NAM TÔNG

TAM SƯ:

- Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Hòa thượng Đàn đầu)

- Hòa thượng Thích Hộ Chánh (Yết Ma)

- Hòa thượng Thích Thiện Nhân (Yết Ma)

THẤT CHỨNG:

1. Hòa thượng Thích Viên Minh

2. Hòa thượng Thích Minh Giác

3. Thượng tọa Thích Tăng Định

4. Thượng tọa Thích Pháp Chất

5. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh

6. Đại đức Thích Thiện Minh

7. Đại đức Thích Thiện Đạt

QUẢN GIỚI TỬ:

1. Đại đức Thích Thiện Mẫn

2. Đại đức Thích Phước Định

HỘ ĐÀN:

1. Thượng tọa Thích Thiện Phúc

2. Đại đức Thích Bửu Từ

 

 

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang