phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tin Trong nước

Một ngày tu tập tại chùa Bửu Quang

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(28/4)
Nhân mùa An cư kiết hạ của Phật giáo Nam tông
Một ngày tu tập tại chùa Bửu Quang
An cư kiết hạ là dịp để Tăng, Ni, Phật tử cùng nhau tu tập, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với Tổ đình Bửu Quang tham dự một ngày tu tập.
Chư Tăng, Tu nữ, Phật tử đi kinh hành
Sau đó cùng vào chánh điện ngồi thiền
Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ học giáo lý
                    CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC MỘT NGÀY
Sáng từ 05 giờ đến 6 giờ: Công phu
Từ 6 giờ đến 7 giờ: Dùng sáng
Từ 9 giờ đến 10 giờ 30: Thiền
Từ 11 giờ đến 12 giờ: Dùng cơm
Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ: Học giáo lý
(thứ 2, thứ 5: Dạy đọc Kinh bằng tiếng Pali do TT Thiện Phúc đảm trách
thứ 3, thứ 6: Học Giới luật do ĐĐ Thiện Minh đảm trách
thứ 4, thứ 7: Học Kinh Pháp cú do ĐĐ Đức Hiền đảm trách)
Từ 17 giờ đến 18 giờ: Công phu, ngồi thiền
 
Đó là lịch trình sinh hoạt tu tập một ngày tại tổ đình Bửu Quang. Nếu quý Phật tử nào có nhu cầu cùng tham gia tu học với Tăng Ni tại chùa xin mời quý vị đến tham dự.
Nguồn tin: CTV/TT

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang