" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Chú Giải

Chú giải Phật thuyết như vầy

Ngày đăng tin: 4 năm trước
(26/6)
Nguyên Tác: Itivuttaka AṭṭhakathāBản Pāli ngữ: Dhammapāla MahātheraBản Anh ngữ: Peter MasefieldBản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh
Chú giải Phật thuyết như vầy

Chú giải PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY

The Itivuttaka - aṭṭhakathā

(Paramatthadīpanī II)

 

Tập I


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú giải PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY

The Itivuttaka - aṭṭhakathā

(Paramatthadīpanī II)

 

Tập II


Tag là gi?Đó là tổ hợp rất nhiều từ được dùng để mô tả cho những thông tin cùng loại.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang