Lễ Tịch Điền (Hạ Điền) tại Thái Lan

18/05/2018

Sáng ngày 14/5/2561 (2018), truyền thống Thái Lan là ngày hội của lễ Hạ điền (Royal Ploughing Ceremony) để khởi đầu cho một mùa màng tươi tốt. Ngày xưa, Thái tử Siddhattha, cũng vào lễ hội này, năm 7 tuổi, đã tham dự lễ hội và ngồi thiền dưới cội cây trâm đạt được sơ thiền, làm mầm mống cơ bản cho việc quay lại con đường quán hơi thở sau này của Bồ-tát.