Vòng tròn 24 duyên

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.

24 duyen-vong-40CM.jpg (3.09 MB)

 

load 24 duyên khổ 40 cm

 

load 24 duyên khổ 150 cm