Lễ khánh thành Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy và Giảng đường Abhidhamma

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Lễ khánh thành Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy và Giảng đường Abhidhamma tại chùa Bửu Quang ngày 27 tháng 9 năm 2008. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7azkC0Fi04ESkmvl73aphw?view_as=subscriber