Mười loại thức ăn

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh.
Giảng tại thiền viện Thiện Minh ngày 20/9 (nhuần) năm Giáp Ngọ.

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda