Xuân Ất Mùi tại thiền viện Thiện Minh

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi 2015.

 

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda