Buổi chia sẻ Phật pháp

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Giảng sư: Đại đức Tuệ Dũng.
Tại Thiền viện Thiện Minh ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi

 

Phatgiaonguyenthuy Theravada