Kệ niệm ân phụ mẫu

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)

Phổ nhạc: Khánh Linh

Ca sĩ: Bích Phượng

Phatgiaonguyenthuy Theravada