Tiểu kinh Saccaka

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Giảng sư: HT Thích Minh Châu, ngày 1-6 -1993

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda sưu tầm