Đức tính nhẫn nhục và nhẫn nại

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh

Nguồn: Phatgiaonguyenthuy Theravada