Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Bài pháp "Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh - Khóa tu Một ngày an lạc tại Tu viện Tường Vân (25/11/2012)

Phatgiaonguyenthuy Theravada