Năm Bính Thân nói chuyện khỉ

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Bài pháp "Năm Bính Thân nói chuyện khỉ" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh tại khóa tu Phật thất - chùa Hoằng Pháp

Phatgiaonguyenthuy Theravada