Chánh niệm và tỉnh thức

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Bài pháp "Chánh niệm và Tỉnh thức" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh - Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ (09/04/2017)

Phatgiaonguyenthuy Theravada