Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) giọng Thái Lan

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Chư Tăng Thái Lan tụng kinh Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta)

Nguồn: www.dmc.tv