Video Lễ khánh thành chùa Đại Lộc và hành hương tứ động tâm năm 2014

phatgiaonguyenthuy.com In trang
Video Lễ khánh thành chùa Đại Lộc và hành hương tứ động tâm ngày 4-12/12/2014

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda