Bài kinh hộ trì Atānātiya

10/07/2018

Làm sao để né ÁC PHI NHÂN? Trong Trường Bộ Kinh, bài Atānātiya được lấy làm kinh paritta được tụng đọc để có được sự hộ trì, tránh khỏi những ác phi nhân quấy phá. Trong phần chánh kinh, Đức Thế Tôn tuyên bố: Này các Tỷ-kheo, hãy học Hộ Kinh Atānātiyā này, hãy thuộc lòng Kinh Atānātiyā này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc.

Lễ cung nghinh Xá Lợi Phật năm 2009

26/06/2018

Lễ trao tặng Xá lợi Phật từ chùa Giác Quang - TpHCM đến chùa Quán Sứ - Hà Nội- và chùa Bái Đính - Ninh Bình.

[Trực Tiếp] Khóa Tu Niệm Phật Tại Thiền Viện Thiện Minh

03/06/2018

[Trực Tiếp] Khóa Tu Niệm Phật Tại Thiền Viện Thiện Minh

Buông bỏ buồn buông

16/05/2018

Cuốn sách Buông bỏ buồn buông của ông do Hồ Thị Việt Hà dịch, NXB Tổng hợp TP HCM và First News phát hành.

Quán niệm với tâm từ ái

16/05/2018

Thêm tâm từ ái vào quán niệm, ta sẽ đạt được “quán niệm với tâm từ ái” – đây chính là cách tiếp cận mới khi hành thiền. Quán niệm với tâm từ ái sẽ mang lại sự thư thái và thanh thản, giúp xoa dịu cơ thể cũng như tâm trí, và chữa lành mọi tổn thương. Vì vậy, đừng chỉ quán niệm mà hãy quán niệm với tâm từ ái!