Một số hình ảnh Lễ Tang TT Thiện Minh

30/08/2018

Buổi lễ di quan nhục thể TT Thiện Minh về an táng tại Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long ngày 26/7/2018 (nhằm ngày 15/6 Mậu Tuất)

Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) giọng Thái Lan

27/07/2018

Chư Tăng Thái Lan tụng kinh Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta)

Bài kinh hộ trì Atānātiya

10/07/2018

Làm sao để né ÁC PHI NHÂN? Trong Trường Bộ Kinh, bài Atānātiya được lấy làm kinh paritta được tụng đọc để có được sự hộ trì, tránh khỏi những ác phi nhân quấy phá. Trong phần chánh kinh, Đức Thế Tôn tuyên bố: Này các Tỷ-kheo, hãy học Hộ Kinh Atānātiyā này, hãy thuộc lòng Kinh Atānātiyā này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc.