Chùa từ Thiện - Đồng Nai

03/04/2017

Km 90, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Trụ trì: TT Pháp Đăng. ĐT: 093 284 5221

Chùa Phước Lâm-Đồng Nai

03/04/2017

(Tịnh thất ni chúng chùa Y Sơn) Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: ĐĐ Phước Toàn.

Chùa Y Sơn-Đồng Nai

01/04/2017

Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đối diện chùa Phước Sơn) Trụ trì: ĐĐ Phước Quang

 

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai.

01/04/2017

Đồi Lá Giang, 368 suối Tân Cang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: TT Bửu Chánh. ĐT: 098 111 9559

Chùa Phước Hộ-Đồng Nai.

01/04/2017

Tổ 21, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụi tì: ĐĐ Minh Huệ. ĐT: 0918 342 115

 

 

Chùa QUảng Nghiêm-Đồng Nai.

01/04/2017

827 Đinh Quang Ân, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061 832 713 Trụ trì: ĐĐ Tuệ Quyền. ĐT: 090 3880 456. Email: chuaquangnghiem01@yahoo.com.vn

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai.

30/03/2017

Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. (Gần chùa Pháp Độ) Trụ trì: DĐ. Pháp Lực. ĐT: 094 545 3727

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai.

30/03/2017

Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai Trụ trì: ĐĐ Hộ Huệ. ĐT: 016 7385 5411

 

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai.

30/03/2017

Km 90, ấp Cây Xăng, xã Phúc Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: TT Pháp Huyền

Vận động Tăng, Ni và Phật tử ủng hộ xây Chùa Đại Thọ

08/02/2017

Chùa Đại Thọ - Phật Giáo Nguyên Thủy Phần Lan, được chính phủ Phần Lan cấp phép thành lập vào ngày 16/12/2015, giấy công nhận thành lập chùa Dnro 2016/101786Y, số đăng ký: 900.434, Đại đức Minh Tấn trụ trì.