Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama

02/11/2019

Trong kiếp chót, khi đoạt được mục đích cao cả rồi, vị Chánh Đẳng Chánh Giác, ngày đi đêm nghỉ, châu du từ thành nầy sang xứ nọ, trọn 45 năm trường, hướng dẫn tín đồ trên đường giác ngộ. Vì quá thương xót chúng sanh đương bị chơi vơi trong biển khổ, mà Ngài hy sinh, mệt nghỉ, khỏe đi, đi hoài, cho đến mòn hơi, kiệt lực; giữa đường thọ bịnh nan y.

Những hoài niệm trải lòng qua lễ Lạc Thành Tháp Thờ Ân Sư Thiện Minh

11/07/2019

Thấm thoát đã gần tới mùa an cư kiết hạ tháng 6 AL 2019. Một Sáng thứ tư ngày 10/07/2019 (nhằm ngày 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại Thiền viện Thiện Minh Tỉnh Vĩnh Long với tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa tri ân toàn thể môn đồ pháp quyến tổ chức lễ chú nguyện xây dựng thiền đường Thiền viện Thiện Minh; lễ Lạc thành tháp thờ ân sư Cố TT. Thiện Minh. và lễ tưởng niệm tiểu tường Ngài với sự tham dự của các chư tôn Thiền đức, tu nữ cùng đông đảo Phật tử khắp nơi.

Lời sám hối muộn đến Sư Thiện Minh

30/06/2019

Viết nhân kỉ niệm một năm ngày Sư viên tịch

Con người đến từ đâu?

19/06/2019

Nguồn gốc của loài người bao thế kỷ vẫn là bí ẩn lớn nhất đối với nhân loại. Trong khi thuyết tiến hóa của Darwin còn nhiều sơ hở, thiếu bằng chứng xác thực và gây ra sự tranh cãi thì những phát hiện gần đây về cấu trúc ADN khác lạ, 
Nhiều người quan tâm tới câu hỏi: “Con người đến từ đâu?”

 

Cội Giác Ngộ Huyền Thoại

07/05/2019

Dưới cội cây nào mà đức Bồ-tát chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác thì cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi một vị Phật sẽ có một cây Bồ-đề khác nhau. Theo bộ Buddhavaṃsa (Phật sử), có 24 vị Phật được ghi nhận lại thì cội Bồ-đề của các vị ấy được ghi nhận, nhưng ngoài ra còn có ba vị Phật quá khứ trước thời đức Phật Dīpaṅkara, như là đức Phật Taṇhaṅkara, đức Phật Medhaṅkara và đức Phật Saranaṅkara.

Xá Lợi của Đức Phật

21/01/2019

Phim tài liệu về Xá Lợi của Đức Phật.
Ban biên dịch: Nhât Tâm, Như Thảo, Đồng Tâm

Ấn Độ huyền bí

21/01/2019

Một tác phẩm tài liệu chuyên đề trong loạt phim tài liệu 'Huyền bí phương Đông' nói khái quát về Phật giáo Ấn Độ

Ngược dòng thời gian

21/01/2019

Bộ phim tài liệu Ngược dòng thời gian

Tập 1 Khởi nguồn Phật giáo

Đại giới đàn Trí Đức 2015

17/01/2019

Đại giới đàn Trí Đức (ngày 1-8/12/2015) - Giới trường chùa Bửu Quang

Myanmar ánh đạo ngàn năm

17/01/2019

Những miền đất Phật.