Ấn tống sách Giáo trinh Siêu lý Trung học 1/3

04/04/2019

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Giáo trình Siêu Lý Trung Học 1/3 do Tk Siêu Thành dịch. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: Cư sĩ Bính, điện thoại 0908 475 521).

Ấn tống sách Giáo trình Chú giải Tam tạng Pāli

17/02/2019

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Giáo trình Chú giải Tam tạng Pāli, soạn giả: Tiến sĩ, Tỳ khưu Thiện Minh. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên hệ trực tiếp tại thư viện (Liên hệ quản thư: Cư sĩ Nguyễn Văn Bính, số điện thoại: 090 847 5521).

 

Thông báo hùn phước in sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu và danh sách thí chủ

14/02/2019

Nay, Thư viện Phật giáo Nguyên Thuỷ chùa Bửu Quang (171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức,TPHCM) sẽ tái bản với số lượng tối thiểu 1.000 quyển, khổ A4, 798 trang, giá thành 150.000 đ/quyển.

Thông báo tặng sách

30/01/2019

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách do Quỹ Thế Giới Từ Thiện in. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

Danh sách thí chủ hùn phước in sách Giáo trình Chú giải Tam tạng Pāli

31/12/2018

Soạn giả: Tiến sĩ, Tỳ khưu Thiện Minh. Đây là quyển sách có Nội dung xoay quanh sự hình thành và phát triển nền văn học Chú giải Tam tạng Pāli, vai trò cần thiết của bộ chú giải. Hình thức in: khổ 14.5x20.5 cm, 220 trang, giá 24.000 đ/quyển.

Danh sách thí chủ hùn phước Giáo trình Siêu lý Trung học

28/12/2018

Chúng tôi xin cám ơn và trân trọng những đóng góp của quý vị.

Thông báo hùn phước in sách Giáo trình Chú giải Tam tạng Pāli

23/12/2018

Soạn giả: Tiến sĩ, Tỳ khưu Thiện Minh. Đây là quyển sách có Nội dung xoay quanh sự hình thành và phát triển nền văn học Chú giải Tam tạng Pāli, vai trò cần thiết của bộ chú giải. Hình thức in: khổ 14.5x20.5 cm, 220 trang, giá 24.000 đ/quyển.

Thông báo hùn phước in sách Giáo trình Siêu lý Trung học

09/10/2018

 Đây là quyển sách giảng rộng về lộ tâm, lộ sắc, người, cõi và nghiệp.

Hình thức in: khổ A4, 712 trang, giá 130.000 đ/quyển.

(Cập nhật danh sách thí chủ)

Ấn tống sách

17/02/2018

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

Ấn tống sách Phúc Hành Tông

10/02/2018

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Phúc Hành Tông do Tk Siêu Thành dịch. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).