Nhặt cánh hoa dầu.

24/05/2018

Cổ nhân nói: “Ninh động thiên giang thủy, bất hoại đạo nhân tâm” (thà khuấy động nước ngàn con sông, chẳng phá hoại tâm của người tu đạo)

Bỏ

25/03/2018

Thơ: Út Hà

Mặc xuân

10/02/2018

Thơ: Út Hà

Bài học từ hoa hồng kiêu hãnh

09/07/2017

Đừng nên vội đánh giá một người bạn mới gặp hay tiếp xúc lần đầu tiên, hãy nhìn vào những gì người ấy đã làm và quá trình họ thực hiện điều đó.

Thương nhau

26/04/2017

Thương nhau mang đến tiếng cườiGiữ trọn Nhân Nghĩa, đất trời hân hoan

Phật

10/03/2017

Phật đâu đo đắn lòng người

Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin

Ba năm nhập thất

25/02/2017

Bài thơ Đường Luật “thất ngôn bát thập cú” này, dành để trân tặng, quý tặng chư vị đạo hữu, thân hữu, thi hữu, văn hữu, bằng hữu… như một lời tri tạ, bỏ bút trước khi ẩn tích – từ ngày 16, tháng giêng, Đinh Dậu, 2017 đến ngày 16, tháng giêng, Canh Tý, 2020

  • 1
  • 2

  • Trang 2/2