Sống an lành

16/02/2020

GS: Đại đức Chánh Kiến. Giảng tại đạo tràng Giáo Bảo Hoa, chùa Bửu Quang, ngày 8/7/2012 (20/5 Nhâm Thìn)

Phước báu

09/02/2020

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh. Giảng tại Đạo tràng Minh Hiếu, ngày 1/6/2011 (30/5 Tân Mão)

Báo hiếu công ơn cha mẹ

19/06/2019

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh - Trụ trì Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long.

Bào giảng tại chùa Bửu An-Vĩnh Long

Ngọc Minh

04/03/2019

GS: ĐĐ Thiện Minh. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 34 tại Tịnh xá Ngọc Minh, ngày 11/2/2014

Mười loại thức ăn

30/01/2019

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh.
Giảng tại thiền viện Thiện Minh ngày 20/9 (nhuần) năm Giáp Ngọ.

Buổi chia sẻ Phật pháp

22/01/2019

Giảng sư: Đại đức Tuệ Dũng.
Tại Thiền viện Thiện Minh ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi

Báo ân phụ mẫu

21/01/2019

Giảng sư: HT Giới Nghiêm

Tiểu kinh Saccaka

21/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu, ngày 1-6 -1993

32 tướng tốt của bậc trượng phu

17/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu

Ngày 13/9/1994

Tâm lý xuất gia

17/01/2019

Giảng sư: TT Thiện Minh.
Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 20/6 Ất Mùi