Ý Nghĩa Lễ Tự Tứ Trong Phật Gíao Nam Truyền

21/10/2018

Pavāraṇā thường được dịch là Tự tứ, và từ này đã được dùng phổ thông trong Phật giáo; là sự thỉnh cầu (pavāreti), sự yêu cầu hay nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ do thấy, do nghe, do nghi để vị Tỳ-khưu đương sự thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân.

Đóa Hoa Mùa Hạ

10/06/2018

Phật tử đến chùa hoặc tại tư gia thường hay cũng dường nhang đèn, bông hoa đến bàn thờ Phật như là một cách tôn kính và tưởng nhớ đến ân đức Tam bảo. Hương hoa, nhang đèn là vật không thể thiếu trong việc cúng dường các chùa. Các Phật tử thường cúng dường hoa tươi và nhang đèn nơi bàn thờ Phật, cội Bồ-đề... Việc nhang đèn cháy hết và những bông hoa héo tàn qua thời gian nhằm nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cuộc sống này chỉ là phù du thoáng qua, rằng tất cả mọi thứ đều mục rữa, và cuối cùng sẽ biến hoại, cuộc sống vốn dĩ vô thường.

Sự Kiện Bồ-Tát Thành Đạo Và Những Ngày Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo

21/05/2018

Đức Bồ-tát rải tám nắm cỏ xuống đất và ngồi kiết già với mặt hướng về phía đông, sau lưng là cội assattha to lớn che chắn cho ngài rồi phát lời đại nguyện: Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thể lấy sức lực của người, tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được; nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ.

Sự Kiện Bồ-tát Đản Sanh Trong Kinh Tạng Nikāya

21/05/2018

Một người, này các Tỳ-khưu, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Chính một người này, này các Tỳ-khưu, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Sự xuất hiện của một người, này các Tỳ-khưu, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỳ-khưu, khó gặp được ở đời.

Ý Nghĩa “Sám Hối” Trong Phật Giáo Nam Truyền

17/05/2018

Sám hối chỉ là bày tỏ sự nhận thấy lỗi lầm, ăn năn và sửa chữa để không phải tái phạm nữa. Như vậy, việc sám hối không thể nào hết tội, không thể nào giải hết các tội lỗi được, rõ ràng là như thế. Vì sao vậy? Sám hối hay sự bày tỏ lỗi lầm của mình chỉ là cách để mình thấy lỗi và cố gắng sửa chữa, không phạm tiếp sai lầm, ngăn ngừa tái phạm về sau, đó là sự chuyển hóa thân tâm hay tam nghiệp cho được thanh tịnh mà thôi.

Chớ hối tiếc về sau

15/05/2018

Cuộc sống của chúng ta chính là chuỗi dài của những gì đã trôi qua, đang trôi qua và sẽ trôi qua. Chắc hẳn rằng quá khứ của chúng ta, ai ai cũng có những tháng ngày rực rỡ và bên cạnh đó cũng sẽ có những lỗi lầm khiến chúng ta phải hối tiếc. Có những lỗi lầm khiến chúng ta phải ăn năn, ray rứt, và thậm chí mong muốn có một phép màu nào đó để quay lại quá khứ khi chúng ta đã làm tổn thương ai đó hoặc đã để ai đó làm tổn thương chính mình. Chúng ta cũng sẽ khát khao được quay lại khoảnh khắc mà mình đã đưa ra một quyết định ngu ngốc khi quá vội vã hay chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.

Ý nghĩa thủ ấn Phật – Buddha mudrā

23/02/2017

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thủ ấn (Muddà) Phật, mà chủ yếu là Phật giáo Nam Truyền đó chính là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và được sử dụng chính thống trong việc tạc tượng thờ kể cả những trường phái Phật giáo phát triển cũng dùng thủ ấn cơ bản này để tạo nên hình tượng đức Bổn Sư.

Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới

10/01/2017

Bài kết tập này tập trung triển khai bốn Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn.

Phật Đản – Vesak, Đản Sanh Và Đức Phật Xuất Hiện

26/05/2015

Sư xin gởi bài viết với chủ đề "Phật Đản - Vesak, Đản sanh và Đức Phật xuất hiện". Với tâm điểm là giải tỏa sự dị ứng của một số học giả cũng như phật tử xa gần không hài lòng khi nghe và sử dụng một số từ ngữ không chính xác như Đức Phật đản sanh hay Bồ Tát đản sanh...