Mùa Mưa Tu Tập Như Mưa

17/07/2019

Truyền thống an cư mùa mưa được chư Tăng gìn giữ cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của Phật giáo. Và hơn hết nữa, những cơn mưa còn mang đến năm bài học đáng cho vị hành giả tu tập nương theo mà thực hành.

Cội Giác Ngộ Huyền Thoại

07/05/2019

Dưới cội cây nào mà đức Bồ-tát chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác thì cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi một vị Phật sẽ có một cây Bồ-đề khác nhau. Theo bộ Buddhavaṃsa (Phật sử), có 24 vị Phật được ghi nhận lại thì cội Bồ-đề của các vị ấy được ghi nhận, nhưng ngoài ra còn có ba vị Phật quá khứ trước thời đức Phật Dīpaṅkara, như là đức Phật Taṇhaṅkara, đức Phật Medhaṅkara và đức Phật Saranaṅkara.

Đi Tìm Ngọn Đèn

28/04/2019

Đức Thế Tôn dạy rằng: Nụ cười gì ở đây, tại sao có niềm vui, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ tối tăm, bưng bít, tại sao không tìm kiếm ngọn đèn? (Pháp cú kinh 146).

Bảng nêu chi pháp

05/03/2019

Bảng nêu 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, Níp-bàn

Bốn Pháp Chúc Mừng

05/02/2019

Thường tôn trọng, kính lễ, Bậc kỳ lão trưởng thượng; Bốn pháp được tăng trưởng: Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (Pháp cú kinh 109)

Quét sạch mê tín đón xuân mới

02/02/2019

Dọn dẹp nhà cửa, những thứ không xài thì nên vứt bỏ, sang năm mới, cái gì không tốt thì cũng nên vứt bỏ; cũng vậy, muốn năm mới được giàu sang, an vui thì cũng nên quét sạch mê tín dị đoan trong tâm trí của chúng ta. Vì sao vậy? Vì những thứ đó là điều vô bổ, không đúng với tinh thần Phật giáo, và hơn hết là khiến cho gia đình mình hao tài tốn của, còn làm cho mình bất an, lo lắng đủ thứ.

Năm Hợi kể chuyện về lão Trư

28/01/2019

Đức Phật dạy rằng: người thiểu trí, khi hôn mê, tham ăn, thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà người ta nuôi bằng thức ăn thừa - người ấy sẽ tái sanh trở đi trở lại mãi mãi triền miên.

Tọa đàm Phật giáo - Xuôi theo dòng Mêkong

16/01/2019

Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long) ngày 20/4 Ất Mùi

Ý Nghĩa Lễ Tự Tứ Trong Phật Gíao Nam Truyền

21/10/2018

Pavāraṇā thường được dịch là Tự tứ, và từ này đã được dùng phổ thông trong Phật giáo; là sự thỉnh cầu (pavāreti), sự yêu cầu hay nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ do thấy, do nghe, do nghi để vị Tỳ-khưu đương sự thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân.

Đóa Hoa Mùa Hạ

10/06/2018

Phật tử đến chùa hoặc tại tư gia thường hay cũng dường nhang đèn, bông hoa đến bàn thờ Phật như là một cách tôn kính và tưởng nhớ đến ân đức Tam bảo. Hương hoa, nhang đèn là vật không thể thiếu trong việc cúng dường các chùa. Các Phật tử thường cúng dường hoa tươi và nhang đèn nơi bàn thờ Phật, cội Bồ-đề... Việc nhang đèn cháy hết và những bông hoa héo tàn qua thời gian nhằm nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cuộc sống này chỉ là phù du thoáng qua, rằng tất cả mọi thứ đều mục rữa, và cuối cùng sẽ biến hoại, cuộc sống vốn dĩ vô thường.