Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna

14/02/2020

Phiên bản tháp "Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ, Tác quyền © TRUNG TÂM THIỀN PA-AUK TAWYA (Biên tập bởi PA-AUK TAWYA Sayadaw, tháng sáu 2011)" tóm tắt quá trình tu chứng thất tịnh và 16 tuệ.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Họp Tổng kết hoạt động cuối năm 2019

26/12/2019

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019 lúc 14g00 tại Tòa Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học diễn ra buổi lễ Tổng kết các hoạt động của Viện năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Mở đầu Phiên họp TT. TS Thích Tâm Đức Phó Viện Trưởng TT/VNCPH đọc lời khai mạc nội dung nói lên chức năng hoạt động của VNCPH trong năm 2019 là thực hiện Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII 2017-2022. Đây là một buổi họp quan trọng nhằm công bố cho mọi người biết tiến trình dịch thuật, đọc lại và in ấn bộ Tam tạng kinh này.

Mùa Mưa Tu Tập Như Mưa

17/07/2019

Truyền thống an cư mùa mưa được chư Tăng gìn giữ cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của Phật giáo. Và hơn hết nữa, những cơn mưa còn mang đến năm bài học đáng cho vị hành giả tu tập nương theo mà thực hành.

Cội Giác Ngộ Huyền Thoại

07/05/2019

Dưới cội cây nào mà đức Bồ-tát chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác thì cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi một vị Phật sẽ có một cây Bồ-đề khác nhau. Theo bộ Buddhavaṃsa (Phật sử), có 24 vị Phật được ghi nhận lại thì cội Bồ-đề của các vị ấy được ghi nhận, nhưng ngoài ra còn có ba vị Phật quá khứ trước thời đức Phật Dīpaṅkara, như là đức Phật Taṇhaṅkara, đức Phật Medhaṅkara và đức Phật Saranaṅkara.

Đi Tìm Ngọn Đèn

28/04/2019

Đức Thế Tôn dạy rằng: Nụ cười gì ở đây, tại sao có niềm vui, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ tối tăm, bưng bít, tại sao không tìm kiếm ngọn đèn? (Pháp cú kinh 146).

Bảng nêu chi pháp

05/03/2019

Bảng nêu 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, Níp-bàn

Bốn Pháp Chúc Mừng

05/02/2019

Thường tôn trọng, kính lễ, Bậc kỳ lão trưởng thượng; Bốn pháp được tăng trưởng: Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (Pháp cú kinh 109)

Quét sạch mê tín đón xuân mới

02/02/2019

Dọn dẹp nhà cửa, những thứ không xài thì nên vứt bỏ, sang năm mới, cái gì không tốt thì cũng nên vứt bỏ; cũng vậy, muốn năm mới được giàu sang, an vui thì cũng nên quét sạch mê tín dị đoan trong tâm trí của chúng ta. Vì sao vậy? Vì những thứ đó là điều vô bổ, không đúng với tinh thần Phật giáo, và hơn hết là khiến cho gia đình mình hao tài tốn của, còn làm cho mình bất an, lo lắng đủ thứ.

Năm Hợi kể chuyện về lão Trư

28/01/2019

Đức Phật dạy rằng: người thiểu trí, khi hôn mê, tham ăn, thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà người ta nuôi bằng thức ăn thừa - người ấy sẽ tái sanh trở đi trở lại mãi mãi triền miên.

Tọa đàm Phật giáo - Xuôi theo dòng Mêkong

16/01/2019

Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long) ngày 20/4 Ất Mùi